GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom